කොරෝනා ආසාදිත ගැඹිණි මව්වරු 70 ක්. තිදෙනෙක් දැඩි සත්කාර ඒකකවල.

0
67
- Advertisement -

කොරෝනා ආසාදිත ගැඹිණි මව්වරු 70 ක්.
තිදෙනෙක් දැඩි සත්කාර ඒකකවල.


රට පුරා විවිධ රෝහල්වල කොරෝනා ආසාදිත ගැඹිණි මව්වරු හැත්තෑ දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින බවත්, එම ගැඹිණි මව්වරු හැත්තෑ දෙනාගෙන් තුන් දෙනෙකු, දැඩිසත්කාර ඒකකවලට ඇතුළත් කර ඇති බවත්, පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්ය්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂවරිය පවසයි.