කොරෝනා ආසාදිතයන් බලහත්කාරයෙන් ආදාහනය කිරීමද ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ මානවහිමිකම් උල්ලංඝණය වීම් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් රාජධානිය ප්‍රශ්න කරයි..!

0
545
- Advertisement -

කොරෝනා ආසාදිතයන් බලහත්කාරයෙන් ආදාහනය කිරීමද ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ මානවහිමිකම් උල්ලංඝණය වීම් සම්බන්ධයෙන්
එක්සත් රාජධානිය ප්‍රශ්න කරයි..!


කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘත දේහ ආදාහනයට බල කිරීම ඇතුළුව, ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදුවන මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය වීම් සම්බන්ධයෙන් සිය අවධානය යොමුව ඇති බව එක්සත් රාජධානිය පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් විශේෂ වාර්තාවක් සකස් කොට ඇති බවත්, එම වාර්තාවේ ඇති කරුණු පිළිබදව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ අවධානය යොමු කිරීමට නියමිත බවත් පැවසේ.

ශ්‍රී ලංකාව සදහා පත්කර තිබෙන බි්‍රතාන්‍ය මහකොමසාරි වරිය මේ සම්බන්ධයෙන් ට්වීටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබේ.