කොරෝනා ආසාදිතයන් ගමන් ගත් බස් රථ 06 ක් හදුනා ගනී.

0
478
- Advertisement -

කොරෝනා ආසාදිතයන් ගමන් ගත්
බස් රථ 06 ක් හදුනා ගනී.

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන් ගමන් කළ බස් රථ 06 ක් පිළිබද තොරතුරු, ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ විසින් මාධ්‍යයට ලබා දී තිබේ.

එම බස් රථ හය පහත පරිදි වේ.

ND-4790 කොළඹ-මැදගම
ND-2350 මාකුඹුර-ගාල්ල
ND-0549 කඩවත-අම්බලන්ගොඩ
ND-6503 කොළඹ-යාපනය
ND-9887 ඇල්පිටිය-කොළම
NF-7515 ගාල්ල-කඩව.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − sixteen =