කොරෝනා අරමුදලට රුපියල් ලක්ෂ 9000 ක් එකතු වෙයි.

0
547
- Advertisement -

”කෝවිඞ් 19 සමාජ හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ අරමුදලට” මේ වන විට රුපියල් ලක්ෂ 9000 ක මුදලක් එකතු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

දෙස් විදෙස් පරිත්‍යාගශීලීන් රැුසක් මෙම අරමුදලට දායකත්වය ලබා දී තිබේ.

නීත්‍යනුකූල ගිණුම් හරහා මෙම අරමුදලට ලබා දෙන මුදල්, බදු සහ විදේශ විනිමය රෙගුලාසිවලින් නිදහස් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + sixteen =