කොරෝනාවෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘත දේහ භූමදානයට තලෙයිමන්නාරම යෝජනා වේ.

0
611
- Advertisement -

කොරෝනාවෙන් මිය යන
මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘත දේහ භූමදානයට
තලෙයිමන්නාරම යෝජනා වේ.

කොරෝනාවෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘත දේහ භූමදානය කිරීම සදහා තලෙයිමන්නාරම යෝජනා වී ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා පළ වේ.

පසුගිය සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් වූ අවස්ථා වේ දී මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, ඊට බොහෝ දෙනාගේ එකගතාවය හිමිව ඇති බව පැවසේ.

තලෙයිමන්නාරම දුපතක් වීමත් -එම දුපත වියළි භූමි ප‍්‍රදේශයක් වීමත් සැලකිල්ලට ගෙන මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් ව තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමර්ෂණය සදහා සෞඛ්‍ය ප‍්‍රවීණයන්ගෙන් යුතු කමිටුවක් පත්කර ඇති අතර, එම කමිටුවේ නිර්දේශ ඉක්මනින්ම අපේක්ෂා කරන බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × three =