“කොරෝනාවෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘත දේහ භූමදානයට අවසර දුන්නාට අගමැතිතුමනි, ඔබට ස්තූතියි.” බදියුදීන් කියයි.

0
384
- Advertisement -

කොරෝනාවෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘත දේහ
භූමදානයට අවසර දුන්නාට අගමැතිතුමනි, ඔබට ස්තූතියි. – බදියුදීන් කියයි.

කොරෝනාවෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘත දේහ භූමදානයට අවසර ලබා දෙන බව, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ දී පාර්ලිමේන් දී පොරොන්දු විය.

එම තීරණය සම්බන්ධයෙන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාද් බදියුදීන් මහතා විශේෂ ට්වීටර් පණිවිඩයක් තබා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය ස්තුතිය පළ කර සිටියි.