“කොරෝනාවෙන් මිය යන මුස්ලිම් මෘත දේහ භූමදානයට අවසර දිය යුතුයි.” කොළඹ නගර සභාව ඒකමතිකව සම්මත කරයි.

0
496
- Advertisement -
Share
4 / 100

“කොරෝනාවෙන් මිය යන මුස්ලිම් මෘත දේහ භූමදානයට අවසර දිය යුතුයි.” කොළඹ නගර සභාව ඒකමතිකව සම්මත කරයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘත දේහ, භූමදානය සදහා අවසර ලබා දිය යුතු බවට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවක්, කොළඹ නගර සභාව ඒකච්ඡන්දයෙන් සම්මත කරගෙන තිබේ. යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ, පොහොට්ටු පක්ෂයේ රම්සි ටෝනී නම් මන්ත‍්‍රීවරයා ය.

කොළඹ නගර සභාව විසින් සම්මත කර ගන්නා ලද එකී යෝජනාව, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 3 =