කොරෝනාවෙන් ආර්ථිකයට සිදු වූ බලපෑම ගැන ජන හා සංඛ්‍යාලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සමීක්ෂණයක්.

0
324
- Advertisement -

කොරෝනාවෙන් ආර්ථිකයට සිදු වූ බලපෑම ගැන
ජන හා සංඛ්‍යාලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සමීක්ෂණයක්.

කොරෝනා වසංගතයෙන් මෙරට ආර්ථිකයට සිදු වූ බලපෑම පිළිබදව, ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබේ.

මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි, සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් – කර්මාන්ත කරුවන් සහ – පෞද්ගලික අංශයේ අනෙකුත් සේවා සපයන්නන් 20000 ක් සම්බන්ධ කර ගනිමින් මෙම සමීක්ෂණය සිදු කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම සමීක්ෂණය ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදු වේ.

ඊයේ දිනයේ දී අදාල සමීක්ෂණය ආරම්භ කර ඇති අතර, එය ජූලි මාසයේ 20 වෙනිදායින් අවසන් වේ.

කොරෝනා වසංගතය ඔවුන්ගේ ව්‍යාර සදහා බලපෑ ආකාරය පිළිබද තොරතුරු ලබා ගනිමින් – මෙම සමීක්ෂණය සිදු කරන බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × four =