“කොරෝනාවට එරෙහිව සටන් කළ ඉදිරිපෙළ සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට පවුලේ සාමාජිකයන් සමග තරුපන්තියේ හෝටලයක නිවාඩුවක්.” ජනපති යෝජනා කරයි.

0
324
- Advertisement -
Share

“කොරෝනාවට එරෙහිව සටන් කළ ඉදිරිපෙළ සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට පවුලේ සාමාජිකයන් සමග තරුපන්තියේ හෝටලයක නිවාඩුවක්.” ජනපති යෝජනා කරයි.

කොරෝනා වසංගතයට එරෙහිව සටන් කළ ඉදිරි පෙළ සෞඛ්‍ය සේවකයන් සදහා, ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ද සමගින්, තරුපන්තියේ හෝටලයක නිවාඩුවක් ගත කිරීමේ අවස්ථාව සලසා දෙන ලෙස, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ බලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − 14 =