කොටුව-පිටකොටුව-බොරැල්ල-වැලිකඩ අද සවස 6.00 සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු ඇදිරි නීතිය පනවයි.

0
350
- Advertisement -

කොටුව-පිටකොටුව-බොරැල්ල-වැලිකඩ
අද සවස 6.00 සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු
ඇදිරි නීතිය පනවයි.

කොටුව-පිටකොටුව-බොරැල්ල-වැලිකඩ අද සවස 6.00 සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු
ඇදිරි නීතිය පනවා ඇති බව කෝවිඞ් වැළැක්වීමේ ජාතික කි‍්‍රයාන්විතව පවසයි.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 2 =