කොටි; පුතුකුඩුඉරිප්පුවේ වල දැමූ රත්තරන් හෙට ගොඩ ගනී..! ඇමතිවරු දෙදෙනාගේ ලේකම්වරු දෙදෙනෙක් හොරෙන් රන් සොයා අසු වේ.

0
201
- Advertisement -

කොටි; පුතුකුඩුඉරිප්පුවේ වල දැමූ රත්තරන්
හෙට ගොඩ ගනී..!
ඇමතිවරු දෙදෙනාගේ ලේකම්වරු දෙදෙනෙක්
හොරෙන් රන් සොයා අසු වේ.


කොටි සංවිධානය විසින් පුදුකුඩුඉරිප්පුවේ වළ දමා ඇති බවට සැක කරන රන් සොයා හෙට [දෙසැම්බර් 02] දිනයේ දී ඒ භූමියේ කැණීම් සිදු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

මේ සදහා අධිකරණ අවසරය ලැබී තිබේ.

නීත්‍යනුකූලව කැණීම් සිදු කිරීමට පෙර, කොටි සංවිධානය විසින් වළා දමා ඇතිබවට සැක කරන රන් සොයා අනවසරයෙන් ඒ භූමියේ කැණීම් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය භාර අමාත්‍යවරයාගේ සහ ධීවර අමාත්‍යවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් ලේකම්වරු දෙදෙනෙකුට චෝදනා එල්ල වී තිබෙන අතර, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ වන විටත් ඔවුන් දෙදෙනා සම්බන්ධයෙන් විමර්ෂණ අරඹා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − three =