කොටහේනටත් අද සවස 6 සිට ඇදිරිනීතිය.

0
300
- Advertisement -

කොටහේනටත් අද සවස 6 සිට ඇදිරිනීතිය.


කොටහේන පොලිස් බල ප්‍රදේශයට, වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, අද පස්වරු හයේ සිට නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය පනවා ඇති බව යුධ හමුදාපතිවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 17 =