කොකේන් ගෙනා කාන්තාව ජීවිතාන්තය දක්වා හිර ගෙට..!

0
671
- Advertisement -

රුපියල් මිලියන 40 කට වඩා වැඩි වටිනාකමකින් යුත් කොකේන් තොගයක් රැගෙන මෙරටට ඇතුළු වීමට උත්සාහ දැරීමේ දී අත්තඩංගුවට පත් වූ බොලීවියානු ජාතික කාන්තාවකට, මීගමුව මහාධිකරණය විසින් ජීවිතාන්තය දක්වා වූ සිරදඩුවමක් ලබා දීමට නියෝග කර තිබේ. අදාල කාන්තාව, හෙරොයින් තොගය රැගෙන මෙරටට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කර තිබුණේ 2016 වසරේ දී ය.