කොකේන් කමිටුව අද රැස් වෙයි..!

0
602
- Advertisement -

කොකේන් භාවිතා කරන මහජන නියෝජිතයන් පළිබදව, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා කළ ප‍්‍රකාශය පිළිබද සොයා බැලීම සදහා පත් කළ කමිටුව අද උදෑසන පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී මුණ ගැසීමට නියමිතය.