කොංගෝවේ හිටපු කැරලි නායකයා ඒකාන්තයෙන්ම විදුලි පුටුවට…!

0
530
- Advertisement -
Share

කොංගෝ ජනරජයේ හිටපු කැරලි නායකයෙකු වන ඊදිජද භඒට්බා් යන අය, ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය මගින් යුද අපරාධ කරුවෙකු ලෙස නම් කර තිබේ. මිනීමැරුම්, ස්ත‍්‍රී දූෂණ සහ ළමා සොල්දාදුවන් බදවා ගැනීම ඇතුළුව ඔහු විසින් සිදු කරන ලද අපරාධ 18 ක් සම්බන්ධයෙන්, ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය විමර්ෂණ කටයුතු සිදු කර තිබුණි. ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය මගින් වරදකරුවකු ලෙස නම් කර ඇති සිව් වන පුද්ගලයා ඔහු ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − six =