කෙහෙළියගේ නඩුවත් කල් යයි.

0
505
- Advertisement -

කෙහෙළියගේ නඩුවත් කල් යයි.

2015 ජනාධිපතිවරණ සමයේ දී, රූපවාහිනී සංස්ථාවට අයත් අරමුදල් භාවිතා කරමින් ජී.අයි. පයිප්ප 600 ක් මිලදී ගැනීම මගින්, රජයේ දේපළ අයථා ලෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වරදක් කර ඇති බවට චෝදනා කරමින් දූෂණ හා වංචා විමර්ෂණ කොමිසම් සභාව, හිටපු අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලට එරෙහිව පනවා තිබූ නඩුව, ඔක්තෝබර් 06 වන දා දක්වා කල් තබා තිබේ.

හිටපු අමාත්‍යවරයා, රූපවාහිනී සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති සහ රූපවාහිනී සංස්ථාවේ එවකට සිටි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට එරෙහිව අදාල නඩුව පවරා තිබුණි.

ජී.අයි බට මිලදී ගැනීමෙන්, රුපියල් නම ලක්ෂ අනූදහසක මුදලක් රජයට පාඩු කරන ලදැයි ඔවුන්ට එරෙහිව චෝදනා කර තිබුණි.

හිටපු අමාත්‍යවරයා ඇතුළු පිරිස අදාල මිලදී ගැනීම් සිදු කර තිබුණේ 2014 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − one =