කුසල් මෙන්ඩිස් අත්අඩංගුවට.

0
950
- Advertisement -

කුසල් මෙන්ඩිස් අත්අඩංගුවට.

ඔහු විසින් පදවන ලද මෝටර් රථයට හසු වී පුද්ගලයෙකු මිය යාමෙන් පසුව, ක්‍රිකට් ක්‍රිඩක කුසල් මෙන්ඩිස්, පොලීසිය මගින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 2 =