කුරුණෑගල DIGට ස්ථාන මාරුවක්

0
588
- Advertisement -
Share

කුරුණෑගල DIG කිත්සිරි ජයලත් පුත්තලම කොට්ඨාශයට ස්ථාන මාරු කිරීමට ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය ලැබී ඇත,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − three =