කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත්ගේ ක්‍රියාකලාපය ගැන සී.අයි.ඩීයෙන් අධිකරණ කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

0
986
- Advertisement -

ප්‍රසව හා නාරි වෛද්‍ය මොහොමඩ් ෂාෆි මහතාගේ සිද්ධියට අදාළව කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදුකරන ලෙස ඉල්ලා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණ සේවා කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉකුත් ජුනි 27 වැනිදා පිටු 210කින් සමන්විත වැඩිදුර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී නඩුවේ පාර්ශවකරුවෙකු නොවන එමෙන්ම, ප්‍රසව හා නාරි විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු ද නොවන කුරුණෑගල මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයාගෙන් කරුණු විමසා පැලෝපීය නාල පරික්ෂාව නොහොත් එච් එස් ජී පරීක්ෂණය නවතා දැමීමට නියෝග නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස එම දෙපාර්තමේන්තුව කොමිසමෙන් ඉල්ලා ඇත.

එසේම එදින කුරුණෑගල මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ කරුණු නඩු ගොනුවට ඇතුළත් නොකර ඉන් ඉවත් කරන ලෙස මහේස්ත්‍රාත්වරයා යතුරුලේඛිකාවට උපදෙස් දී ඇති බැවින් එම කරුණු නඩු ගොනුවේ ඇතුළත්ව නොමැතිවීම සම්බන්ධයෙන් ද විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකරන ලෙසට ද එම දෙපාර්තමේන්තුව සිර පැමිණිල්ලෙන් දන්වා ඇත.