“කුරුණෑගල නගරාධිපති වහාම අත් අඩංගුවට ගන්න.” නීතිපති නියෝග කරයි.

0
779
- Advertisement -

“කුරුණෑගල නගරාධිපති වහාම අත් අඩංගුවට ගන්න.”
නීතිපති නියෝග කරයි.

දෙවන බුවනෙකබා රජුගේ රාජසභා මණ්ඩපය ලෙස හැදින්වෙන ගොඩ නැගිල්ල කඩා දැමීම සම්බන්ධයෙන්, කුරුණෑගල නගරාධිපති ඇතුළු පස් දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙස, නීතිපතිවරයා විසින් වැඩ බලන පොලිස්පතිට නියෝග කර තිබේ.

පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් සහිත අදාල ගොඩනැගිල්ල විනාශ කර ඇති බව වාර්තා වූයේ පසුගිය ජූලි මාසයේ 16 වන දා වන අතර, මෙතෙක්, ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන නොතිබුණි.

අදාල ගොඩනැගිල්ල පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් සහිත එකක් නොවන බවට, නගරාධිපතිවරයාද ඇතුළුව බොහෝ දෙනා ප්‍රකාශ කළ අතර, පුරාවිද්‍යා චක්‍රවර්තී එල්ලාවල මේධානන්ද හිමියන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ, එම ගොඩනැගිල්ල දෙවන බුවනෙකබා රජතුමා නඩු ඇසූ තැන බවට ජනප්‍රවාදයේ සදහන් වන බවයි.