කුරුණෑගල නගරාධිපති ඇතුළු පිරිසට එරෙහි නඩුව සැප්තැම්බර් 04 දක්වා කල් යයි.

0
325
- Advertisement -

කුරුණෑගල නගරාධිපති ඇතුළු පිරිසට එරෙහි නඩුව
සැප්තැම්බර් 04 දක්වා කල් යයි.

දෙවන බුවනෙකබා රජුගේ රාජ සභා මණ්ඩපය ලෙස හදුන්වන ගොඩනැගිල්ල ඩෝසර් කිරීමේ සිද්ධියට අදාලව, කුරුණෑගල නගරාධිපති ඇතුළු සිව් දෙනෙකුට එරෙහිව කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාගවන නඩුව සැප්තැම්බර් මාසයේ 04 වන දා දක්වා කල්තබා ඇති බව වාර්තා වේ.

පුරාවිද්‍යා ආඥා පනත හා පොදු දේපල පනත යටතේ, ඔවුන්ට එරෙහිව නඩු පවරා තිබුණි.