කුරුණෑගල නගරාධිපති අත් අඩංගුවට නොගන්නා ලෙස නියෝග කරයි.

0
511
- Advertisement -

කුරුණෑගල නගරාධිපති අත් අඩංගුවට නොගන්නා ලෙස නියෝග කරයි.

දෙවන බුවනෙකබා රජතුමාගේ රාජ සභා මණ්ඩපය ලෙස හැදින්වෙන ගොඩනැගිල්ල ඩෝසර් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙසට වරෙන්තු ලබා සිටි කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර සංජීව නමැත්තා අත් අඩංගුවට ගැනීමෙන් වළකින ලෙස අභියාචනාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

ඒ, තමන් අත් අඩංගුවට නොගන්නා ලෙස, නගරාධිපතිවරයා විසින් අභියාචනාධිකරණයට රිට් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ව ය.

අදාල රිට් පෙත්සම එළැඹෙන 24 වන දා විභාගයට ගන්නා බවත්, එතෙක්, නගරාධිපති, තුෂාර සංජීව අත් අඩංගුවට නොගන්නා ලෙසත් අභියාචනාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

නගරාධිපති තුෂාර සංජීව අත් අඩංගුවට ගැනීම සදහා විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක් ම යොදවා තිබුණද, ඔහු අත් අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසිය අසමත් විය.