කුමාර් ගුණරත්නම් – දුමින්ද නාගමුව ඇතුළු 42 ක් අත් අඩංගුවට.

0
558
- Advertisement -
Share

කුමාර් ගුණරත්නම් – දුමින්ද නාගමුව ඇතුළු 42 ක් අත් අඩංගුවට.

අධිකරණය මගින් තහනම් කර තිබිය දී, කොළඹ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයට ඉදිරියේ උද්ඝෝණ පැවැත් වීම සම්බන්ධයෙන්, පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ නායක, කුමාර් ගුණරත්නම්, එහි දේශපාලන මණ්ඩල සභික දුමින්ද නාගමුව ඇතුළුව පක්ෂ සාමාජිකයන් හතලිස් දෙකක් පොලීසිය මගින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =