කුමන ජාතික උද්‍යානය හරහා බැතිමතුන් 20000ක් කතරගමට යයි

0
954
- Advertisement -

සෑම වසරකම සෑහෙන තරමේ හින්දු බැතිමතුන් පිරිසක් කුමන ජාතික වනෝද්‍යානය හරහා පාද යාත‍්‍රාවෙන් කතරගම බලා වන්දනාවේ යති. මේ වසර ස`දහා එසේ කතර ගම බලා වන්දනාවේ යෑමට විසිදහසකට ආසන්න බැතිමතුන් පිරිසක් කුමන ජාතික වනෝද්‍යානයට ඇතුළු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

පසුගිය ජූනි 27 දින පාද යාත‍්‍රාවේ එන බැතිමතුන්ට ඇතුල්වීමට කුමන වනෝද්‍යානයේ ගේට්ටු විවෘත කරනු ලැබීය. මුල් දින හය තුළ බැතිමතුන් 8,848 ක් ඇතුල් වී තිබුණා.

කුමන වනෝද්‍යානයේ පිවිසුමේ ඕකන්දේ පිහිටි මරුගන් දේවාලයේ වාර්ෂික පෙරහර මංගල්‍යයයේ පළමු දිනය 03 වැනිදා යෙදී තිබුණ අතර එදින බැතිමතුන් 8,253ක් කතරගම බලා පැමිණීමට ඇතුල්වී තිබුණා.

එය මැතකදී බැතිමතුන් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් පැමිණි දිනයක් වී තිබෙනවා. අද (04) සවස 03.00 ට කුමන පිවිසම් ගේට්ටුව වසන අවස්ථාව වනවිට එදිනට 2,672ක් අතුල් වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ගෙවුණු දින අට ඇතුළත බැතිමතුන් 19,373 දෙනෙක් කතරගම බලා යාමට කුමන සහ යාල ජාතික උද්‍යාන වලට ඇතුල්වී සිටින බව එම උද්‍යානවල භාරකරුවෝ පවසනවා.

ලබන 09 වැනිදා සවස 03.00 වන තෙක් කුමන වනෝද්‍යානයෙන් පාද යාත‍්‍රාවේ එන බැතිමතුන්ට ඇතුල්වීමට අවස්ථාව සලසා තිබෙනවා.