කුඩු ජාවාරමට සම්බන්ධ 17 වෙනි පොලිස් නිළධාරියාත් අත් අඩංගුවට ගනී.

0
510
- Advertisement -

කුඩු ජාවාරමට සම්බන්ධ
17 වෙනි පොලිස් නිළධාරියාත් අත් අඩංගුවට ගනී.

කුඩු ජාවාරම් කරුවන් සමග සම්බන්ධතා පැවැත් වූ බවට සැක කරන, පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයට අනුයුක්ත 17 වෙනි පොලිස් නිළධාරියාත් ඊයේ දිනයේ දී අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඊයේ දිනයේ කඩවත පොලිසියට භාර වූ නාකොටික් – පොලිස් පරීක්ෂකගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලින් පසුව, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මෙම අත් අඩංගුවට ගැනීම සිදුව තිබේ.
ජූනි මාසයේ දී මුල්වරට, පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයට අනුයුක්තව සේවය කළ පොලිස් නිළධාරීන් 04 දෙනෙක් අත් අඩංගුවට පත් විය.

ඉන් පසුව, තවත් පොලිස් නිළධාරීන් 11 දෙනෙකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඔවුන්ගේ භාරයට ගත් අතර, ඊයේ දිනයේ දී – අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා සොයමින් සිටි තවත් නිළධාරියෙකු කඩවත පොලිසියට භාර වී තිබුණි.