“කුඩු ජාවාරමට සම්බන්ධ තවත් 04 ක් තවමත් පොලිස් රාජකාරියේ.” නීතිපති.

0
532
- Advertisement -

කුඩු ජාවාරමට සම්බන්ධ
තවත් 04 ක් තවමත් පොලිස් රාජකාරියේ.”
නීතිපති.

අත් අඩංගුවට ගන්නා කුඩු තොග නැවත කුඩු ජාවාරම් කරුවන්ට විකිණීමේ ජාවාරමට සම්බන්ධ, පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ තවත් 04 දෙනෙක් මේ වන විටත් පොලිස් සේවයේ රාජකාරී කරමින් සිටින බව, නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා මහතා චෝදනා කරයි.

පසුගියදා ඉහළ පොලිස් නිළධාරීන් හමුවේ සිදු කරන ලද දේශනයේ දී නීතිපතිවරයා විසින් මේ කරුණු හෙළිදරව් කර තිබේ.