කීර්තිමත් ආයෝජකයෙකු වන ඉන්සාෆ් මොහිදීන් දිවයිනට පැමිණේ.

0
511
- Advertisement -

කීර්තිමත් ආයෝජකයෙකු වන
ඉන්සාෆ් මොහිදීන් දිවයිනට පැමිණේ.

කීර්තිමත් ආයෝජකයෙකු වන ඉන්සාෆ් මොහිදීන් මහතා කෙටි සංචාරයක් සදහා දිවයිනට පැමිණ ඇති බව, මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළදපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය වාර්තා කර සිටියි.

ඔහු සමග, නොමූරා ජාත්‍යන්තර සමාගමේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ ජෙස්රී මොහිදීන් ද පැමිණ තිබේ.

ඔවුන් කොළඹ ෂැන්ග්‍රීලා හෝටලයේ නැවතී සිටින අතර, මෙම කෙටි සංචාරය අතර තුරේ, තොරතුරු තාක්ෂණය, දේපළ වෙළදාම, ව්‍යාපාර පිරිවැටුම් සහ ප්‍රාග්ධන වෙළද පොලේ ආයෝජන අවස්ථා පිළිබදව සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවැත්වීමට නියමිත ය.

මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළදපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය හොබවනු ලබන්නේ, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා විසිනි.