කි‍්‍රකට් නිලවරණයෙන් තිලංග පිලට ජය…!

0
653
- Advertisement -

රී ලංකා කි‍්‍රකට් සභාපති ධූරය සදහා තරග වැදුණු තිලංග සුමතිපාල පාර්ශ්වයේ ශම්මි ද සිල්වා මහතා ඡන්ද 83 ක් ලබා ගනිමින් ජය ගෙන ඇත. සභාපති ධූරය සඳහා තරග වැදුණු අර්ජුන පාර්ශ්වයේ ජයන්ත ධර්මදාස මහතා ලබාගෙන තිබුණේ ඡන්ද 56 කි.