කිරි වීදුරුව වෙනුවට පාසල් ළමුන්ට සහල් කැඳ වීදුරුවක්.

0
193
- Advertisement -

පාසල් ළමුන්ට දැනට ලබාදෙන කිරි වීදූරුව වෙනුවට දේශීය සහල් කැඳ වීදුරුවක් ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මේජර් ජනරාල් සූමේධ පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේ සහල් කැඳ වීදුරුවක් ලබාදීම ඉතා හොඳ බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තමන් දැනුවත් කර ඇති බවයි.

ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ රසායනික පොහොර භාවිතා නොකර කාබනික පොහොර භාවිතා කර අක්කර දස දහසක් පමණ වී වගා කර ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − eleven =