කිරිපිටි ආනයන සමාගම් – කිරිපිටි මිල වැඩි කිරීමට ඉල්ලති.

0
264
- Advertisement -
Share

කිරිපිටි ආනයන සමාගම්
කිරිපිටි මිල වැඩි කිරීමට ඉල්ලති.

කිරිපිටි ආනයන සමාගම්, කිරිපිටි මිල වැඩි කිරීමට රජයෙන් අවසර ඉල්ලා අති බව වාර්තා වේ.

ආනයනික කිරිපිටි කිලෝවක මිල, රුපියල් සියයකින් පමණ ඉහළ දැමිය යුතු බව සමාගම්වල අදහසයි.

ලෝක වෙළද පොලේ කිරිපිටි මිල ඉහළ යෑම සහ ඩොලරයේ අගය ඉහළ යෑම මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරීමට හේතු වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 − one =