කිමිදුම්කරුවන් මෙහෙයුම් අත්හරියි. තෙල් කාන්දුවක් සිදුවීමේ හැකියාව ඉහළයි.

0
398
- Advertisement -

කිමිදුම්කරුවන් මෙහෙයුම් අත්හරියි.
තෙල් කාන්දුවක් සිදුවීමේ හැකියාව ඉහළයි.

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන්, මුහුදුබත්වන නෞකාව පිළිබදව විමර්ෂණ කටයුතු අත්හැර දැමීමට නාවික හමුදා කිමිදුම්කරුවන්ට සිදු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

කිමිදුම්කරුවන් මහත් පරිශ‍්‍රමයක් දරා නෞකාව වෙත ළගා වී තිබුනද, නෞකාව පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්ය නිසිලෙස සිදු කිරීමට ඔවුන්ට නොහැකි වී තිබේ.

මෙහෙයුම් අත්හැරීමත් සමග, තෙල් කාන්දුවක් වීමේ විය හැකියාව ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 4 =