කිම් කඩේෂියන්ට ඩොලර් මිලියන 2.7ක වන්දියක්

0
912
- Advertisement -

කිම් කඩේෂියන් පළදින මෝස්තර නිර්මාණ පිටපත් කර විකිණීම හේතුවෙන් ඇයට ඩොලර් මිලියන 2.7 වන්දියක් ගෙවන ලෙසට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ “මිස්ගයිඩ්” ආයතනයට අධිකරණය විසින් නියෝග කර ඇත.

ඇය වෙනුවෙන්ම විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද ඇදුම් විලාසිතා පිටපත් කරගැනිම සහා ඒවා අලේවි කිරිමේදි කිම් කඩේෂියන්ගෙ නම භාවිතා කිරිම හේතුවෙන් ඇමරිකානු අධිකරණය නඩුව ගොනු කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 1 =