කිංග්ස්ලි සිරසෙන් ඉවත් වෙයි.

0
973
- Advertisement -

කිංග්ස්ලි සිරසෙන් ඉවත් වෙයි.


උසස් පෙළ අවසන් වූ සැනින් ම වාගේ සිරස නාලිකාව සමග සම්බන්ධ වී, පසුව එම ආයතනයේ විවිධ තනතුරු දරමින්, වසර 28 කට ආසන්න කාලයක් සේවයේ නිරත වූ කිංග්ස්ලි රත්නායක, සිරස ආයතනයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.
කිංස්ග්ලි, සිය ඉල්ලා අස්වීම අද දිනයේ දී භාර දී ඇති බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − 6 =