කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමයි.

0
349
- Advertisement -

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමයි.


කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමන බව එහි පාලනාධිකාරිය නිවේදනය කර තිබේ.

මේ අතර, ලංකා සී නිවුස් පුවත් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර සිටින්නේ, කැළණිය විශ්ව විද්‍යාල සිසුවියකටද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි.
එම සිසුවියගේ පියා, මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්ත ශාලාවේ සෙවය කරන්නෙකු බව ද පැවසේ.