කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කලා පීඨය යලි ආරම්භ කරයි

0
679
- Advertisement -

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කලා පීඨය අධ්‍යන කටයුතු සඳහා ජුනි 6 සිට යලි ආරම්භ කිරීමට විශ්ව විද්‍යාල පාලනාධිකාරිය තීරණය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − fifteen =