කැස්බෑවන් 17 ක් සහ ඩොල්ෆින් මසුන් 03 ක් මේ දක්වා මිය ගිහින්.

0
293
- Advertisement -

කැස්බෑවන් 17 ක් සහ
ඩොල්ෆින් මසුන් 03 ක්
මේ දක්වා මිය ගිහින්.


පසුගිය දින කිහිපය තුළ, කැස්බෑවන් 17 ක් සහ ඩොල්ෆින් මසුන් තිදෙනෙකුගේ සිරුරු වෙරළට ගොඩ ගසා ඇති බව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව උපුටා දක්වමින් නිවුස් ෆස් ට් වෙබ් අඩවිය සදහන් කරයි.

කල්පිටිය සිට හම්බන්තොට දක්වා වූ වෙරළ තීරයෙන් මෙම මියගිය මුහුදු ජීවීන්ගේ සිරුරු හමු වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 1 =