කැරොලයින් ජූරි කිරුළ ගලවයි. කේට් ෂ්නයිඩර් කිරුළ පළදයි.

0
469
- Advertisement -

කැරොලයින් ජූරි කිරුළ ගලවයි.
කේට් ෂ්නයිඩර් කිරුළ පළදයි.


2020 ලෝක විවාහක රූ රැුජිණ ලෙස කිරුළපලන් කැරොලයින් ජූරි, සිය කැමැත්තෙන්ම කිරුළෙන් ඉවත්ව ඇති අතර, ඈ දැරූ කිරුළ, දෙවැනි තැන දිනූ අයර්ලන්ත ජාතික කේට් ෂ්නයිඩර් වෙත පළදා ඇති බව වාර්තා වේ.

මිසිස් වර්ල්ඞ් සමාගම නිල වශයෙන් මේ බව දැනුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + eighteen =