කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුට කොරෝනා. නගරාධිපතිනියටත් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයක්.

0
220
- Advertisement -
Share
4 / 100

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුට කොරෝනා.
නගරාධිපතිනියටත් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයක්.


කොළඹ නගර සභාවේ, පුණ්‍ය කොමසාරිස් කාර්යාලයේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයෙකු කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වී තිබේ. ඒ අනුව, එම දෙපාර්තමේන්තුව තාවකාලිකව වසා දමා ඇති අතර, සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයම පි.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සදහා යොමුකර ඇත.
පුණ කොමසාරිස් වරයා, නගරාධිපතිනිය සමගද සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති බැවින්, හෙට දිනයේ දී නගරාධිපතිනියටද පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 14 =