කාබන්බද්ද ප්‍රශ්ණයක්

0
439
- Advertisement -
Share

මෝටර් වාහන සඳහා මේ වසරේදී අනිවාර්යෙන්ම කාබන් බද්ද ගෙවිය යුතු බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.

මෝටර් වාහන සඳහා වන කාබන් බද්ද මේ වසරේ ජනවාරි මස පළමු වැනිදින සිට ක්‍රියාත්මක් නමුත් ඇතැම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල තවමත් කාබන් බද්ද අයකර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක නොවන බවද, ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගැනීමේදී එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල කාබන් බද්ද අයකර ගෙන නොමැති බව ද සඳහන්.

කෙසේ නමුත් එලෙස කාබන්බද්ද අය නොකළ වාහන හිමියන්ගෙන් මේ වසර ඇතුළත එම බද්ද අයකර ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ගන්නැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛයක් මගින් උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙතෙක් කාබන් බද්ද නොගෙවා ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇති මෝටර් රථ හිමිකරුවන්ට ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ එම බද්ද ගෙවීම අනිවාර්ය වන බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 11 =