කාන්තාවන්ට වෙනම පෙට්ටියක්…!

0
646
- Advertisement -

කාර්යාල වේලාවන් වල ධාවනය වන සාගරිකා සහ සමුද්‍රදේවී වැනි දුම්රිය 6 ක, කාන්තාවන් සදහා වෙනම මැදිරියක් වෙන් කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ. මෙම වැඩ සටහන එළැඹෙන මාර්තු 08 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේ සිට කි‍්‍රයාත්මක වීමට නියමිතය.