කාදිනල් හිමියනි; ඔබ ඊයේ ඇසිය යුතුව තිබුණේ මෙන්න මේ ප‍්‍රශ්නයයි..!

0
337
- Advertisement -

කාදිනල් හිමියනි;
ඔබ ඊයේ ඇසිය යුතුව තිබුණේ මෙන්න මේ ප‍්‍රශ්නයයි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − eight =