කාංචන රත්වත්තේ ලංකා බැංකුවේ සභාපති ලෙස පත් කරයි

0
470
- Advertisement -

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කාංචන රත්වත්තේ ලංකා බැංකුවේ සභාපති ලෙස පත් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − 9 =