ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් දූෂණ විමර්ෂණ ඒකකට කැදවීම ගැන නාමල්ගේ අප්‍රසාදය.

0
443
- Advertisement -

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් දූෂණ විමර්ෂණ ඒකකට කැදවීම ගැන
නාමල්ගේ අප්‍රසාදය.

හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දාන්නද අළුත්ගමගේ විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් මත පදනම් වී, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්, දූෂණ විමර්ෂණ ඒකකයට කැදවීම සම්බන්ධයෙන්, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ ඔහුගේ අප්‍රසාදය පළ කර සිටියි.

හිටපු මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ, මුලින්ම විමර්ෂණ ඇරඹිය යුත්තේ, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් බවයි. ඉන් පසුව, අවශ්‍ය නම් ක්‍රීඩකයන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැදවා වැඩි දුර පරීක්ෂණ සිදු කළ හැකිය.

එසේ නොමැතිව, දිනපතා ක්‍රීඩකයන් දූෂණ විමර්ෂණ ඒකකට කැදවීමෙන් ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත්, ලංකාවත් අපකීර්තියට පත්විය හැකි බව ඔහු පවසයි.