කළු ගඟේ සහ ගිං ගඟේ ජල මට්ටම් ඉහළ යෑම නිසා ගංවතුර අවධානමක්

0
519
- Advertisement -

මේ දිනවල පවතින වැසි සහිත කාලගුණය සමඟ කළු ගඟේ සහ ගිං ගඟේ ජල මට්ටම් පිටාර මට්ටම දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

එම නිසා කළු ගඟ රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් සහ ගිං ගඟ තවලම ප්‍රදේශයෙන් පිටාර ගැලීමේ අවදානමක් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල කළමනාකරණ ඒකකය පවසනවා.

රත්නපුර සහ තවලම ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඒ පිළිබදව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + 1 =