කළුතරටම ගංජා බෙදු පුද්ගලයා කොටු වෙයි.

0
691
- Advertisement -

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ගංජා බෙදා හරිමින් සිටි ජාවරම් කරුවෙකුගේ නිවසක් පරික්ෂා කිරීමේදි කේරල ගංජා කිලෝ 2 යි ග්‍රෑම් 200ක පමණ ප්‍රමාණයක් සමග සැකකරුව කළුතර කොට්ඨාශ විෂ මත් ද්‍රව්‍ය වැටලීම් එකකය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ගංජා ජාවාරමක් පවතින බවට ලැබුණු ආරංචියකට අනුව කළුතර කොට්ඨාශ විෂ මත් ද්‍රව්‍ය ඒකක විසින් මෙම වැටලීම සිදු කර ඇත.