කවුරු විරුද්ධ වුණත්, බදියුදීන් කැදවන තෙක් විශේෂ කාරක සභාව රැස් වේ.

0
1042
- Advertisement -

පාස්කු ප‍්‍රහාරයට සම්බන්ධ අපරාධ කරුවන්ට ආධාර අනුබල දී ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති හිටපු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් මහතා කැදවා සාක්ෂි විමසන තෙක් පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව අඛණ්ඩව රැස් විය යුතුබවට එම කමිටුව තීරණය කර තිබේ. මේ වන විට, පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවට එල්ල වී තිබෙන චෝදනා සැලකිල්ලට ගනිමින්, ජාතික ආරක්ෂාවට අදාල කරුණු හෙළිදරව් කරන අවස්ථාවන්වලදී පමණක්, සාක්ෂි විමසීම මාධ්‍යයට නිරාවරණය නොකිරීමට කමිටුවට තීරණය කර තිබෙන බව ද වාර්තා වේ.