කවදා හෝ සිදු කරන ලද ඕනෑම ආකාරයක අපරාධයකින් නිදහස් වීමේ මුක්තිය ජනාධිපති පුටින්, සියළු ජනාධිපතිවරුන්ට ලබා දේ.

0
295
- Advertisement -

කවදා හෝ සිදු කරන ලද ඕනෑම ආකාරයක
අපරාධයකින් නිදහස් වීමේ මුක්තිය
ජනාධිපති පුටින්, සියළු ජනාධිපතිවරුන්ට ලබා දේ.


හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ද ඇතුළුව, රුසියාවේ සියළු ජනාධිපතිවරුන්ට බලපැවැත්වෙන පරිදි, විශේෂ මුක්තියක් ලබා දීමට රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඞ්මීර් පුටින් කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව, වත්මන් ජනාධිපතිවරයාද ඇතුළුව, සියළු ජනාධිපතිවරුන් ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලය තුළ සිදුකර ඇති ඕනෑම ආකාරයක අපරාධයකින් නිදහස් වීමේ මුක්තිය ඔවුනට හිමිවේ.

කිසිදු ජනාධිපතිවරයෙකු කිසිදු කරුණක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් ප‍්‍රශ්න කිරීම්වලට ලක් කිරීමට හෝ අත් අඩංගුවට ගැනීමට නොහැකි ය.

ඊට අමතරව, ජනාධිපති ධූරයෙන් ඉවත්ව යන ජනාධිපතිවරු සදහා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉහළ මන්ත‍්‍රී මණ්ඩලයේ සෙනෙට් සභිකයන් ලෙස ජීවිතාන්තය දක්වා කටයුතු කිරීමට අවසර ලබා දීමද සිදු වේ.