කලින් වතාවේ ෆෝන් දෙකයි – සිම් දෙකයි. ඊයේ ෆෝන් එකයි සමඟ සිම් 04 යි. කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ සිරකුටියෙන් සොයා ගනී.

0
291
- Advertisement -

කලින් වතාවේ ෆෝන් දෙකයි – සිම් දෙකයි.
ඊයේ ෆෝන් එකයි සමඟ සිම් 04 යි.
කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ සිරකුටියෙන් සොයා ගනී.

පසුගිය ජූනි මාසයේ 06 වන දා සිදුකරන ලද හදිසි සෝදිසි කිරීමකදී, බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රදවා සිටින කංජිපාන් ඉම්රාන්ගේ සිරකුටියෙන්, ස්මාර්ට් වර්ගයේ ජංගම දුරකථනයක්, සාමාන්‍ය ජංගම දුරකථනයක්, සිම්කාඞ් පත් දෙකක්, ෆෝන් චාර්ජරයක් සහ හෑඞ් ෆ්‍රී සෙට් එකක් සොයා ගැනීමට විශේෂ කාර්ය සාධක බලකායට හැකි විය.

එම සෝදිසි කිරීමෙන් සති කිහිපයකට පසුව, ඊයේ දිනයේ දී සිදුකරන ලද නැවත පරීක්ෂාවකදී, කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ සිරමැදිරියේ තිබී තවත් ජංගම දුරකථනයක් සහ සිම්පත් 04 ක් සොයාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.