කල්ලාරුව යළි වවන්න අභියාචනාධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව බදියුදීන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යයි.

0
380
- Advertisement -

කල්ලාරුව යළි වවන්න අභියාචනාධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව බදියුදීන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යයි.


කල්ලාරු පරිවාර රක්ෂිත වනාන්තරය එළි කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන්ට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණය ලබා දුන් තීන්දුවට එරෙහිව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට යාමට ඔහු තීරණය කර ඇති බව අනිද්දා පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන්, බදියුදීන්ගේ නීතීඥයන් මේ වන විටත් කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

කපාදැමූ කල්ලාරු රක්ෂිතයට හිලව් ලෙස වෙනත් තැනක, තමන්ගේ පෞද්ගලික ධනයෙන් වනාන්තරය වවන ලෙසට අභියාචනාධිකරණය, හිටපු අමාත්‍යවරයාට නියෝග කළේ ය.