කල්මුණේ දී පොලීසියට වෙඩි ප‍්‍රහාරයක්.

0
1067
- Advertisement -

කල්මුණේ ප‍්‍රදේශයේ සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමක් අතර තුර පොලිසිය සහ තවත් පිරිසක් අතර වෙඩි හුවමාරුවක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.